Image1\

Untitled document

...

ФОТОГРАФ - Ивайло Христов

ФОТОГРАФ - Весела Христова
Кръщението е първото тайнство, което приобщава към християнството всеки човек, пожелал да влезе в редиците на вярващите. Чрез всички останали тайнства християнинът живее духовен живот, а чрез кръщението той се ражда за такъв.
Тайнството кръщение, като духовно-благодатно средство за възраждане чрез вода и Дух, е установено от Исус Христос след Възкресението Му, когато той казал на учениците си: "Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух".
Кръщението се извършва от свещеник, като кръщаемият се потопява 3 пъти в купела със свещена вода в името на Отца, Сина и Светия Дух. Кръстеният младенец се очиства от греха на родителите си, а ако е възрастен – от първородния грях и от греховете, натрупани до кръщението.
От присъстващите към това тайнство се изисква разкаяние за греховете и вяра в Бога, затова кръщаващият се отказва да служи на Сатаната и дава обещание да живее по божия закон.
Преди потопяването във водата свещеникът миропомазва кръщавания, като прави малки кръстчета на челото, гърдите и ръцете му с осветен елей. Така се освещават ума, чувствата и волята му.
Бялата дреха /кърпа/, с която се дарява кръщелника, символизира полученото вече опрощаване на греховете.
Кръстникът, който свещеникът полага върху кръщаемия показва, че той трябва да приеме всички изпитания с търпение като Христос.
Трикратното обикаляне около купела изразява радостта от съединението с вярата.
Отрязването от косите на новопокръстения означава, че той става раб божи.
Запалените свещи, които всички присъстващи държат, са символ на божието просвещение.
Тайнството Кръщение се извършва само веднъж и затова е неповторимо като раждането на човека.

Особено важен е изборът на този, който ще въведе новия християнин във вярата. Той става негов кръстник /възприемник/ и започва да се счита за духовен баща на детето. Заедно с родителите той се грижи за кръщелника си и се задължава да го напътства в праведен живот. Между него и кръщелника му има духовно родство от първа степен.

Съвети за кръстниците и близките на кръщелника.
1. Желаещите да бъдат кръстници трябва да са източно православни християни и да са кръстени.
2. Да представят на свещенослужителя акт за раждане на детето.
3. Да донесат в храма голяма бяла хавлия, бяла кърпа за лице и сапун за извършване на ритуала.
4. Кръщелникът се облича след обряда в нови бели дрехи, подарени от кръстника.
5. За здраве на кръщелника в храма се носят и се раздават погача, бонбони и сладкиши.
6. Кръстникът подарява на кръщелника си малко златно или сребърно кръстче, което се освещава по време на ритуала и се носи цял живот като символ на християнската вяра.
Задължения на близките и свещенослужителя
1. Свещенослужителят регистрира кръщавката в специална книга - регистър на църквата и издава кръщелно свидетелство, подписано и подпечатано от него.
2. Ако детето е под 40 дни, майката не може да присъства на обряда. В такива случаи предварително на нея и детето свещеникът чете специална молитва в друг ден.
3. Кръщението може да извърши духовник от по-висш сан – епископ, архимандрит, митрополит. Това се уговаря предварително.
4. Кръщавката се извършва обикновено в енорийския храм, но може да се предпочете манастир или друга църква в страната, както и дома на кръщелника.
5. Таксите за обряда са определени от канцеларията на митрополията и са задължителни.
6. Кръстници не могат да бъдат родителите на детето

 

ФОТОГРАФ - Ивайло Христов

ФОТОГРАФ - Весела Христова