Първи учебен ден 15.09.2020г. Монтана 4 ОУ Иван Вазов